Regeling tarief afgifte expedities en afschriften

Geraadpleegd op 29-06-2022.
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Justitie van 29 oktober, nr. 5191527/802 houdende vaststelling van het tarief voor afgifte van expedities of uittreksels van de tot het register van de gerechtsdeurwaarder behorende stukken

Naar boven