Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen Bibob
Wet Bibob
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0013798
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Alcoholregeling
 4. Beleidsregel toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet Bibob
 5. Besluit Bibob
 6. Besluit langdurige zorg
 7. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 8. Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 9. Invoeringsregeling Omgevingswet
 10. Regeling Bibob-formulieren
 11. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob
 12. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 1.4
 2. Beleidsregel toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet Bibob
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13
 3. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 1.1, 6.2
 4. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 1
 5. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
  Artikelen: 0, 3b
 6. Beleidsregels Bibob-toets
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels Toepassing Wet Bibob door De Nederlandsche Bank
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregels Wet Bibob Wtza
  Tekst: tekst
  Circulaired.divisie: 2
 9. Beleidsregels opiumwetontheffingen
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand 2023
  Artikel: 1.1
 11. Besluit Bibob
  Artikel: 1
 12. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 6
 13. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 14. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
  Tekst: tekst
 15. Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob
 16. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 28
 17. Instellingsbesluit kwaliteitscommissie Bibob
  Artikel: 1
 18. Invoeringsregeling Omgevingswet
 19. Invoeringswet Omgevingswet
  Artikel: 2.35
 20. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXIX
 21. Omgevingsbesluit
  Artikel: 13.12
 22. Omgevingswet
  Artikel: 4.19b
 23. Regeling Bibob-formulieren
  Artikel: 1
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 24. Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2 van de Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens
 25. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: XIVa
 26. Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud
  Artikel: 18
 27. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XI
 28. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: XIII
 29. Wet open overheid
  Artikel: 9.31
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 30. Wijzigingswet Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
  Artikel: VII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 32211
Aanhangig 34961
Aanhangig 35447
Aanhangig 35715
Nieuwe-regeling 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883
Wijziging 25-08-2023
samen met
16-12-2020
Stb. 2023, 293
samen met
Stb. 2021, 26
36002
samen met
35337
Wijziging 25-08-2023
samen met
10-06-2020
samen met
10-06-2020
samen met
13-11-2019
samen met
21-03-2018
Stb. 2023, 293
samen met
Stb. 2020, 181
samen met
Stb. 2020, 180
samen met
Stb. 2019, 433
samen met
Stb. 2018, 94
36002
samen met
34768
samen met
34767
samen met
34997
samen met
34797
Wijziging 19-11-2014
samen met
28-03-2013
Stb. 2014, 458
samen met
Stb. 2013, 125
33951
samen met
32676
Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 304 35764 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 24-03-2023 Stb. 2023, 122 36138 25-08-2023 Stb. 2023, 281
Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 304 35764 19-09-2022 Stb. 2022, 367
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 20-02-2019 Stb. 2019, 127 33996 29-01-2021 Stb. 2021, 45
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 278 35152 15-07-2020 Stb. 2020, 279
Wijziging 13-11-2019 Stb. 2019, 433 34997 17-06-2020 Stb. 2020, 216
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
Wijziging 22-06-2016 Stb. 2016, 241 34329 24-06-2016 Stb. 2016, 243
Wijziging 20-03-2015 Stb. 2015, 145 32769 16-06-2015 Stb. 2015, 232
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 458 33951 01-09-2014 Stb. 2014, 323
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 576 33322 18-12-2013 Stb. 2013, 576
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 507 33553 25-11-2013 Stb. 2013, 508
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 28-03-2013
samen met
12-07-2012
samen met
22-02-2012
Stb. 2013, 125
samen met
Stb. 2012, 316
samen met
Stb. 2012, 114
32676
samen met
32822
samen met
32844
07-06-2013 Stb. 2013, 205
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2013, 233 33184 13-12-2012 Stb. 2013, 233
Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 542 32440 11-02-2013 Stb. 2013, 57
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 114 32844 22-02-2012 Stb. 2012, 114
Wijziging 26-05-2011 Stb. 2011, 289 32424 30-08-2011 Stb. 2011, 421
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 280 31948 21-04-2011 Stb. 2011, 194
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 30-10-2008 Stb. 2008, 492 30896 06-04-2009 Stb. 2009, 193
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Wijziging 17-02-2007 Stb. 2007, 158 30537 05-06-2008 Stb. 2008, 213
Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 300 30327 14-12-2007 Stb. 2007, 549
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
Wijziging 10-06-2004 Stb. 2004, 320 29243 31-08-2004 Stb. 2004, 452
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 315 28886 03-08-2004 Stb. 2004, 390
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Nieuwe-regeling 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883 19-05-2003
samen met
19-05-2003
Stb. 2003, 216
samen met
Stb. 2003, 216
Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 520 27874 19-05-2003 Stb. 2003, 216
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883 19-05-2003 Stb. 2003, 216
Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 520 27874 24-02-2003 Stb. 2003, 96
t/m 01-09-2002 2) Nieuwe-regeling 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883 29-08-2002 Stb. 2002, 502

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 12 , Artikel 20 , Artikel 27 , Artikel 281)
 2. Heeft betrekking op Artikel 1 , Paragraaf 1.1 , Hoofdstuk 1 , Artikel 5 , Artikel 7 , Artikel 8 , Artikel 9 , Artikel 10 , Artikel 11 , Paragraaf 3.1 , Artikel 12 , Artikel 13 , Artikel 14 , Artikel 15 , Artikel 16 , Artikel 17 , Paragraaf 3.2 , Artikel 18 , Artikel 19 , Artikel 20 , Paragraaf 3.3 , Artikel 21 , Artikel 22 , Artikel 23 , Artikel 24 , Paragraaf 3.4 , Artikel 25 , Paragraaf 3.5 , Hoofdstuk 3 , Artikel 27 , Paragraaf 4.2 , Hoofdstuk 62)
Naar boven