Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-07-2008

Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties

De Minister van Financiën en de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 8 van de Wet melding ongebruikelijke transacties juncto artikel IV van de wet van 13 december 2001, houdende wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties voor handelaren in zaken van grote waarde (Stb. 665),

Besluiten:

Artikel II

[Vervallen per 01-08-2008]

Aan de regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 20 maart 2001, houdende vaststelling van de indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties (Stcrt. 63), wordt de bij deze regeling behorende bijlage toegevoegd. In het opschrift van de bijlage wordt `Bijlage' vervangen door: Bijlage H.

Artikel III

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met uitzondering van artikel I.

  • 2 Artikel I treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de wet van 13 december 2001, houdende wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde (Stb. 665), in werking treedt, en vervalt met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

De

Minister

van Justitie,

A.H. Kortlhals

Bijlage : Transacties die worden verricht door of met handelaren en bemiddelaars in zaken van grote waarde

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor alle indicatoren geldt:

  • -

    Melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

  • -

    Voor de genoemde bedragen geldt: euro of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. Melding verplicht

[Vervallen per 01-08-2008]

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld

Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.

B. Contante transacties

Transacties waarbij voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling waarbij het contant te betalen gedeelte gelijk is aan dan wel meer bedraagt dan € 15.000.

II. Melding verplicht indien de handelaar of bemiddelaar oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn

[Vervallen per 01-08-2008]

A. Vermoedelijke witwastransacties

Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.

B. Contante transacties

Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Terug naar begin van de pagina