Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak

Geraadpleegd op 22-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2020.
Geldend van 01-10-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9aa

Informatie geldend op 01-10-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
    Artikel: 9b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 30-09-2019 Stb. 2019, 313 24-10-2019 Stb. 2019, 385
01-01-2013 Wijziging 27-11-2012 Stb. 2012, 600 27-11-2012 Stb. 2012, 600
11-02-2011 t/m 01-01-2008 Nieuw 31-01-2011 Stb. 2011, 25 31-01-2011 Stb. 2011, 25
Naar boven