Bouwbesluit 2003

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 01-04-2012 t/m 30-06-2012

Besluit van 7 augustus 2001, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu (Bouwbesluit)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2000, nr. MJZ2000153138, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 2 van de Woningwet;

De Raad van State gehoord (advies van 27 april 2001, nr. W08.00.0616/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juli 2001, nr. MJZ2001078982, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-04-2012]

Hoofdstuk 2. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstructie

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.3. Vloerafscheiding

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.5. Trap

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.6. Hellingbaan

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.7. Elektriciteits- en noodstroomvoorziening

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.8. Verlichting

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.9. Gasvoorziening

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.11. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.12. Beperking van ontwikkeling van brand

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.13. Beperking van uitbreiding van brand

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.14. Verdere beperking van uitbreiding van brand

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.15. Beperking van ontstaan van rook

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.16. Beperking van verspreiding van rook

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.17. Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.18. Vluchtroutes

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.19. Inrichting van rookvrije vluchtroutes

[Vervallen per 01-04-2012]

§ 2.19.1. Nieuwbouw

[Vervallen per 01-04-2012]

Afdeling 2.20. Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand

[Vervallen per 01-04-2012]