Bouwbesluit 2003

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 01-04-2012 t/m 30-06-2012

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingBouwbesluit
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0012727
RechtsgebiedWonen, onroerend goed, bouwrecht
OverheidsthemaBouwen, wonen en leefomgeving

Opmerking

Bij Stb. 2002/203 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2003 (bron inwerkingtreding: Stb. 2002/582).

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 6.38
 2. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 3.16
 3. Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
  Bijlage: 1
 4. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 5. Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012
  Artikel: 17
 6. Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen
  Tekst: tekst
 7. Besluit instelling Overlegplatform Bouwregelgeving
  Artikel: 1
 8. Bouwbesluit 2012
  Artikelen: 9.1, 9.3
 9. Circulaire bekendmaking wijze verkrijging uitkering Gemeentefonds en Provinciefonds in verband met Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)
  Bijlage: 2
 10. Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
  Tekst: tekst
 11. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 12. Regeling energieprestatie gebouwen
  Artikel: 6
 13. Regeling geluidwerende voorzieningen 1997
  Artikelen: 6, 9, 13, 16, 17
 14. Vuurwerkbesluit
  Bijlagen: 1, 2
Terug naar begin van de pagina