Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen Bpf
Wet Bpf 2000
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0012092
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 2. Besluit introductie premiepensioeninstellingen
 3. Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000
 4. Besluit toekomst pensioenen
 5. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 6. Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
 7. Regeling gemoedsbezwaarden Bpf 2000
 8. Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000
 9. Wijzigingsregeling Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 2. Beleidsregels Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling, aangepaste versie
  Teksten: tekst, tekst
 3. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikel: 1
 4. Besluit bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000
  Artikel: 1
 5. Besluit bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000, 15 februari 2019
  Artikelen: 1, 2
 6. Besluit experiment pensioenregeling zelfstandigen
  Artikel: 1
 7. Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000
  Artikel: 1
 8. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 9. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 71
 10. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit DG Werk 2019
  Artikel: 8
 11. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit UAW 2019
  Artikel: 5
 12. Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 1
 13. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 8
 14. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 1
 15. Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (AVV)
  Tekst: tekst
 16. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 11e
 17. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 18. Verzamelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 19. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXXII
 20. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXI
 21. Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000
  Artikelen: 1, 8e
 22. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1.7, 3.18
 23. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 5
 24. Wet open overheid
  Artikel: 9.6
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 25. Wet privatisering ABP
  Artikel: 21
 26. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  Artikel: 1
 27. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
Wijziging 03-06-2023 Stb. 2023, 216 36067 22-06-2023 Stb. 2023, 218
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 527 33863 12-12-2014 Stb. 2014, 528
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 10-12-2014
samen met
24-02-2005
Stb. 2014, 527
samen met
Stb. 2005, 115
33863
samen met
29760
24-02-2005 Stb. 2005, 115
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 246 32477 14-09-2012 Stb. 2012, 419
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 250 33057 05-06-2012 Stb. 2012, 263
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 327 31458 18-07-2009 Stb. 2009, 328
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 314 31226 15-07-2008 Stb. 2008, 315
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 647 30614 06-12-2006 Stb. 2006, 648
Wijziging 24-03-2004 Stb. 2004, 179 24-03-2004 Stb. 2004, 179
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 20-12-2001 Stb. 2001, 693
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
Wijziging 14-09-2001 Stb. 2001, 415 14-09-2001 Stb. 2001, 415
01-10-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 628 27073 01-06-2001 Stb. 2001, 304
06-07-2001 Wijziging 21-06-2001 Stb. 2001, 314 27649 21-06-2001 Stb. 2001, 314
17-01-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 21 27251 13-12-2000 Stb. 2001, 21
01-01-2001 Nieuwe-regeling 21-12-2000 Stb. 2000, 628 27073 21-12-2000 Stb. 2000, 629
Naar boven