Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Geraadpleegd op 08-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2013 Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 246 32477 14-09-2012 Stb. 2012, 419 Alg. 1
01-10-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 628 27073 01-06-2001 Stb. 2001, 304

Opmerkingen

  1. Artikel III van Stb. 2012/246 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven