Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting BJJI
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0011756
Rechtsgebied Strafrecht | Jeugdstrafrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanpassingsbesluit Wnra
 5. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 6. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
 7. Besluit Jeugdwet
 8. Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd
 9. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 10. Regeling adviescommissie individuele trajectafdelingen
 11. Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen
 12. Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma
 13. Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen
 14. Regeling geprivilegieerde post jeugdigen
 15. Regeling geweldsinstructie justitiële jeugdinrichtingen
 16. Regeling melding bijzondere voorvallen jeugdigen
 17. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
 18. Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen
 19. Regeling plaatsing en overplaatsing jeugdigen
 20. Regeling straf- en afzonderingscel justitiële jeugdinrichtingen
 21. Regeling tegemoetkoming bijzondere kosten onderwijs en pedagogische activiteiten jeugdigen
 22. Regeling toepassing mechanische middelen jeugdigen
 23. Regeling urine onderzoek jeugdigen
 24. Regeling vervoer van justitiabelen
 25. Regeling zakgeld jeugdigen
 26. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 27. Subsidiebesluit particuliere justitiële jeugdinrichtingen
 28. Tijdelijke regeling adviescommissie individuele trajectafdelingen
 29. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021
 30. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.4
 2. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 16
 3. Beleidsregel verstrekking tenuitvoerleggingsgegevens
  Tekst: tekst
 4. Besluit Wmcz 2018
  Artikel: 2
 5. Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht BES
  Artikel: 5
 6. Jeugdwet
  Artikelen: 6.2.2, 1.2
 7. Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019
  Artikel: 2
 8. Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019
  Artikel: 1
 9. Mandaatbesluit midden manager Divisie Individuele Zaken 2016
  Artikel: 1
 10. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 11. Regeling adviescommissie individuele trajectafdelingen
  Artikel: 1
 12. Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
 13. Regeling geprivilegieerde post jeugdigen
  Artikel: 1
 14. Regeling geweldsinstructie justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
 15. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
  Artikel: 1.1
 16. Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
  Bijlage: bijlage
 17. Regeling plaatsing en overplaatsing jeugdigen
  Artikel: 1
 18. Regeling straf- en afzonderingscel justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
 19. Regeling toepassing mechanische middelen jeugdigen
  Artikel: 1
 20. Regeling urine onderzoek jeugdigen
  Artikel: 1
 21. Regeling zakgeld jeugdigen
  Artikel: 1
 22. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
  Artikelen: 1, 87
 23. Subsidiebesluit particuliere justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
 24. Uitvoeringsbesluit Wtza
  Artikelen: 2, 3, 5
 25. Uitvoeringsregeling Wtza
  Bijlage: Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4
 26. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 5:17, 9:11
 27. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikelen: 1, 51
 28. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 429a, 447e
 29. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 493
 30. Wijzigingswet Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, enz. (evaluatieonderzoeken)
 31. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (gesloten jeugdzorg)
  Artikel: VII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 34309
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
Wijziging 13-10-2022 Stb. 2022, 408 35833 12-11-2022 Stb. 2022, 455
Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 30-10-2020 Stb. 2020, 456
Wijziging 01-04-2015 Stb. 2015, 140 33970 30-10-2020 Stb. 2020, 456
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398 11-12-2018 Stb. 2018, 498
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
Wijziging 31-01-2018 Stb. 2018, 30 34736 16-04-2018 Stb. 2018, 168
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 476 34159 20-02-2017 Stb. 2017, 66
Wijziging 01-04-2015 Stb. 2015, 140 33970 24-04-2015 Stb. 2015, 166
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Wijziging 21-05-2014 Stb. 2014, 220 33619 16-09-2014 Stb. 2014, 405
Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 125 33352 07-04-2014 Stb. 2014, 149
Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 485 33498 20-01-2014 Stb. 2014, 33
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 14-03-2013 Stb. 2013, 142 33062 19-06-2013 Stb. 2013, 247
Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 410 32337 08-03-2013 Stb. 2013, 99
tot 01-07-2011 1) Wijziging 05-04-2012 Stb. 2012, 155 33008 04-06-2012 Stb. 2012, 253
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 818 31915 15-06-2011 Stb. 2011, 296
Wijziging 12-06-2009 Stb. 2009, 245 31386 13-12-2010 Stb. 2010, 853
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 715 31758 26-10-2010 Stb. 2010, 726
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 317 31436 25-03-2010 Stb. 2010, 152
Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391 25-03-2010 Stb. 2010, 139
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 578 30644 22-04-2004 Stb. 2004, 306
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 05-12-2006
samen met
15-12-2005
samen met
22-04-2004
Stb. 2006, 640
samen met
Stb. 2005, 699
samen met
Stb. 2004, 306
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 578 30644 20-12-2007 Stb. 2007, 579
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 194 29413 08-06-2005 Stb. 2005, 300
Wijziging 16-09-2004 Stb. 2004, 465 28685 12-01-2005 Stb. 2005, 18
Wijziging 23-12-2004
samen met
22-04-2004
Stb. 2004, 700
samen met
Stb. 2004, 306
29822
samen met
28168
16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 04-12-2003 Stb. 2003, 499 28462 04-12-2003 Stb. 2003, 499
Wijziging 06-03-2002 Stb. 2002, 125 28202 06-03-2002 Stb. 2002, 125
01-09-2001 Nieuwe-regeling 02-11-2000 Stb. 2000, 481 26016 08-08-2001 Stb. 2001, 370
Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 20 26871 08-08-2001 Stb. 2001, 370

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 771)
Naar boven