Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 78

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk XV

  1. Wetboek van Strafvordering
    Artikel 6:2:4
  2. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
    Artikelen 18, 6, 60, 80
  3. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
    Artikel 49e

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2018 Wijziging 31-01-2018 Stb. 2018, 30 34736 16-04-2018 Stb. 2018, 168
01-07-2015 Wijziging 01-04-2015 Stb. 2015, 140 33970 24-04-2015 Stb. 2015, 166
01-07-2011 Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 818 31915 15-06-2011 Stb. 2011, 296
01-07-2005 Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 194 29413 08-06-2005 Stb. 2005, 300
01-09-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 20 26871 08-08-2001 Stb. 2001, 370
Nieuwe-regeling 02-11-2000 Stb. 2000, 481 26016 08-08-2001 Stb. 2001, 370
Naar boven