Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 39

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen
    Bijlage: bijlage

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 30-10-2020 Stb. 2020, 456
01-02-2005 Wijziging 16-09-2004 Stb. 2004, 465 28685 12-01-2005 Stb. 2005, 18 Inwtr. 1
01-09-2001 Nieuwe-regeling 02-11-2000 Stb. 2000, 481 26016 08-08-2001 Stb. 2001, 370

Opmerkingen

  1. Treedt in werking voorzover het gaat om de misdrijven in de artikelen opgesomd in Stb. 2005/18.
    Treedt op 15 mei 2006 in werking voorzover het gaat om de misdrijven in de artikelen opgesomd in Stb. 2006/220.
    Treedt in werking op 1 augustus 2006 voorzover het gaat om de misdrijven in de artikelen opgesomd in Stb. 2006/312.
    Treedt in werking op 1 januari 2008 voorzover het gaat om de misdrijven in de artikelen opgesomd in Stb. 2007/513.1)
Naar boven