Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2018. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 1
 2. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikelen: 3b, 22a, 22b, 80b
 3. Beleidsregels tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen 2021
  Artikel: 1:1
 4. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikelen: 2, 3, 4, 10
 5. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 18, 23, 25, 46
 6. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 7. Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht BES
  Artikel: 5
 8. Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
  Artikel: 1:1
 9. Inrichtingsbesluit WPO
  Artikel: 4.1
 10. Jeugdwet
  Artikelen: 6.2.2, 9.1, 9.2
 11. Participatiewet
  Artikel: 13
 12. Regeling aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken
  Artikel: 1
 13. Regeling dienstkleding Dienst Justitiële Inrichtingen
  Artikel: 7
 14. Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen
  Artikel: 1
 15. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
  Artikel: 4.1
 16. Regeling vervoer van justitiabelen
  Artikel: 1
 17. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikelen: 5.1, 5.2
 18. Uitvoeringsbesluit WVO 2020
  Artikel: 2.45
 19. Werkloosheidswet
  Artikel: 19
 20. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
  Artikelen: 5, 6
 21. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 22. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 1
 23. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 6
 24. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 6
 25. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 26. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 71a, 116
 27. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel: 1.3
 28. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1
 29. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 77s
 30. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 6:2:1, 6:6:32
 31. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (gesloten jeugdzorg)
  Artikel: VII
 32. Ziektewet
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 34309
01-01-2021 Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 30-10-2020 Stb. 2020, 456
01-08-2018 Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
01-01-2015 Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
01-07-2012 Wijziging 05-04-2012 Stb. 2012, 155 33008 04-06-2012 Stb. 2012, 253
01-07-2011 Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 818 31915 15-06-2011 Stb. 2011, 296
01-01-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 578 30644 20-12-2007 Stb. 2007, 579
01-07-2005 Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 194 29413 08-06-2005 Stb. 2005, 300
01-01-2005 Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701
01-09-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 20 26871 08-08-2001 Stb. 2001, 370
Nieuwe-regeling 02-11-2000 Stb. 2000, 481 26016 08-08-2001 Stb. 2001, 370
Naar boven