Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 27-10-2017.
Geldend van 27-10-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 27-10-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 27-10-2017)

Opmerking

Bij Stcrt. 2005/249 is de citeertitel gewijzigd per 29 december 2005.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-07-2000 Nieuwe-regeling 14-07-2000 Stcrt. 2000, 137 SV/AVF/2000/39949 14-07-2000 Stcrt. 2000, 137
Naar boven