Wijzigingswet Mediawet (afschaffing omroepbijdrage)

Geraadpleegd op 23-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2002.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0011027
Rechtsgebied Cultureel recht
Overheidsthema Cultuur, sport, vrije tijd

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Mandaatverlening uitoefening taken en bevoegdheden Mediawet
  2. Vaststellingsbesluit uitvoering wet afschaffing omroepbijdrage

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Vaststellingsbesluit uitvoering wet afschaffing omroepbijdrage
    Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2002

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 573 26707
01-01-2002 Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-01-2000 Nieuwe-regeling 22-12-1999 Stb. 1999, 573 26707 22-12-1999 Stb. 1999, 574
Naar boven