Regeling melding bijzondere voorvallen verpleegden

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 16-07-2019.
Geldend van 16-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 1

Informatie geldend op 16-07-2019

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling melding bijzondere voorvallen verpleegden
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 16-07-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-01-2000 Nieuwe-regeling 14-12-1999 Stcrt. 2000, 13 809711/99/DJI 14-12-1999 Stcrt. 2000, 13
Naar boven