Thema beeldende vakken examen vwo 2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 29-05-1999 t/m 30-12-2004

Thema beeldende vakken examen vwo 2000

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit vwo-havo - mavo - vbo en Regeling examenprogramma's beeldende vakken vwo;

Besluit:

Artikel 1. Thema centraal examen 2000

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het thema voor het centraal examen vwo in de vakken tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid) en handvaardigheid II (textiele werkvormen) voor het schooljaar 1999 - 2000 is: Teken als Taal.

 • 2 De stofbeperking, de probleemstellingen en de exameneisen worden vastgesteld als aangegeven in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Thema beeldende vakken examen vwo 2000.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage

[Vervallen per 31-12-2004]

Stofbeperking

Tekens aan de hemel

De dierenriemtekens en de jaargetijden

 

in de middeleeuwse en vroege Renaissancekunst: sculpturen aan kerkportalen

 

fresco's in de Sala della Ragione in Padua en het Palazzo Schifanoia in Ferrara

Tekens aan de hemel

De dierenriemtekens en de jaargetijden

 

in de middeleeuwse en vroege Renaissancekunst: sculpturen aan kerkportalen

Hoe abstracties te verbeelden:

de rol van de allegorie met als thema

 

liefde:

Mars en Venus,

De kus van Rodin en Brancusi

 

de witte bruid

Paul Klee

Micha Klein

Laten zien wie je bent

portretfotografie,

August Sander

Rineke Dijkstra

Versluis en Uyttenbroek

Erwin Olaf

het nette pak

de modes in de jeugdcultuur na de Tweede Wereldoorlog

Vorm en betekenis in de architectuur

typologie van gebouwen

 

musea

Aldo Rossi

 

stedenbouwkundige projecten van de gebroeders Krier

De cirkel gesloten

Matt Mullican

van woord naar beeld in pictogrammen

de inrichting van beeldschermen

Probleemstellingen

 • Hoe komt een symbool tot stand en welke functies kunnen symbolen hebben?

 • Wat bepaalt de werking van symbolen?

 • In hoeverre bepalen symbolen de beeldende verwerking?

 • Kunnen symboliek en realisme samengaan?

 • Kunnen versleten symbolen een nieuwe betekenis krijgen?

Exameneisen

De kandidaat moet in staat zijn om, voornamelijk vanuit het beeld, aan te geven:

 • hoe de plaats die de astrologie in de middeleeuwse maatschappij innam tot uiting kwam in kerkelijke kunst;

 • welke samenhang tussen astrologie, mythologie, kerk en maatschappij wordt verbeeld in de frescoreeksen van de Sala della Ragione en het Palazzo Schifanoia;

 • welke oplossingen zijn bedacht om abstracte begrippen zoals liefde te verbeelden;

 • op welke wijze de mythe van Venus (en Mars) is verbeeld in de kunst van de Renaissance en de barok, met name in Palazzo Schifanoia en bij Botticelli, Titiaan en Rubens;

 • op welke wijze Rodin en Brancusi de kus als symbool van liefde hebben vormgegeven;

 • welke symboolwaarde de witte bruidsjurk in de afgelopen eeuw heeft gekregen;

 • hoe Paul Klee een eigen symbolentaal ontwikkelde om abstracte begrippen te verbeelden;

 • op welke wijze Micha Klein oude en nieuwe symbolen vermengt in met computertechnieken vervaardigde kunst;

 • welke opvattingen kenmerkend zijn in de portretfotografie en hoe deze in portretfoto's tot uitdrukking komen;

 • op welke wijze August Sander de maatschappij van zijn tijd heeft weergegeven;

 • welke rol de reeks of serie speelt in het werk van Versluis en Uyttenbroek en in dat van Rineke Dijkstra;

 • welke rolverdeling Rineke Dijkstra kiest tussen maker en geportretteerde;

 • welke rol codes in twintigste-eeuwse kleding spelen;

 • op welke wijze jongeren in hun kleding eigen standpunten tot uitdrukking brengen;

 • wat het begrip typologie in de architectuur inhoudt;

 • hoe de museumbouw zich heeft ontwikkeld;

 • welke verwijzingen Aldo Rossi uitwerkt in zijn gebouwen en tekeningen;

 • op welke wijze de gebroeders Krier het begrip stedenbouw nieuw elan verlenen;

 • in welke opzichten het werk van Matt Mullican verschilt van 'echte' pictogrammen;

 • hoe en waarom het pictogram in de 20ste eeuw weer belangrijk is geworden;

 • aan welke eisen een goed pictogram moet voldoen;

 • wat goede vormgeving bij het inrichten van beeldschermen inhoudt.

Terug naar begin van de pagina