Arbeidsomstandighedenwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 28-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-06-2023.
Geldend van 20-06-2023 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor hoofdstuk5/paragraaf_7/artikel29b

Informatie geldend op 20-06-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsbesluit Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (openbaar maken inspectiegegevens)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Arbeidsomstandighedenbesluit
    Artikel: 9.5a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-06-2023)

Opmerking

Door Stb.2006/673 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2007 (Stb. 2006/675).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 499
samen met
Stb. 2021, 500
33328
samen met
35112
Nieuw 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108
Aanhangig 35673

Annuleren

Naar boven