Regeling ophoging depositorente

Geldend van 30-01-1999 t/m heden

Regeling ophoging depositorente van de Europese Centrale Bank voor de toepassing van een aantal fiscale wetten c.a.

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 17 en 18 van de Wet overgang belastingheffing in euro’s;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ophoging depositorente.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina