Warenwetregeling Enzymen in meel en brood

Geldend van 31-12-2008 t/m heden

Warenwetregeling enzymen in brood en meel

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Warenwetbesluit Meel en brood;

Besluit:

Artikel 1

De volgende enzymen mogen worden toegevoegd aan meel en bij de bereiding van brood:

  • a. glucose-oxidase;

  • b. lipase;

  • c. asparaginase van Aspergillus niger.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina