Vaststelling uitkeringen aan provincies voor het jaar 1995

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-01-2005

Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Staatssecretaris van Financiën van 23 oktober 1998, nrs. FO98/U53054 en fip 98/791 N, tot vaststelling voor elk van de provincies van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de uitkering in verband met de herziening van het wegenbeheer uit het Provinciefonds voor het uitkeringsjaar 1995

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op hoofdstuk XVI van de Provinciewet en de daarop gebaseerde regelingen en artikel 13 van de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds (Stb. 1997, 526);

Gezien de publicatie ’Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1995’ van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS);

Overwegende, dat de verplichting ter zake van de uitkeringen uit het Provinciefonds voor het jaar 1995 aan de gezamenlijke provincies, bedoeld in artikel 238, artikel 247 en artikel 249 van de Provinciewet, is vastgesteld op respectievelijk f 1.367,7 miljoen, f 224,0 miljoen en f 697,6 miljoen (Wet van 21 november 1996 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1995, Stb. 1997, 2);

Besluiten:

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 oktober 1998

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

's-Gravenhage, 23 oktober 1998
De

Staatssecretaris

van Financiën,

W. Vermeend

Bijlage 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Verdeling algemene uitkering 1995

 

Fysieke gegevens 1

         
 

Aantal inwoners

Ha. land en binnenwater

Ha. buiten- water

Km. vaar- wegen

Bedragen per eenheid

Groningen

557.995

240.723

55.987

12,6

per inwoner

30,23

Friesland

609.579

354.114

219.961

24,0

vast bedrag :

 

Drenthe

454.864

268.049

0

8,7

- Flevoland

25.857.660,00

Overijssel

1.050.389

342.006

0

5,9

- overige provincies

41.841.480,00

Gelderland

1.864.732

514.336

0

0,0

per ha land en binnenwater

49,61

Utrecht

1.063.460

143.424

0

6,4

per ha buitenwater

12,82

Noord-Holland

2.463.611

284.940

120.969

20,9

per km vaarweg

571.048,00

Zuid-Holland

3.325.064

327.236

17.339

28,5

   

Zeeland

365.846

274.200

18.991

0,0

   

Noord-Brabant

2.276.207

508.183

0

0,0

Uitkeringspercentage

113,9333

Limburg

1.130.050

220.929

0

0,0

   

Flevoland

262.325

156.417

84.814

0,0

   
             

Totaal

15.424.122

3.634.557

518.061

107,0

   
 

Bedragen

           
 

Inwoners

Land en binnenwater

Buiten- water

Vaarwegen

Vast bedrag

Uitkeringsbasis

Algemene uitkering

Groningen

16.868.188

11.942.268

717.753

7.195.204

41.841.480

78.564.893

89.511.575

Friesland

18.427.573

17.567.595

2.819.900

13.705.152

41.841.480

94.361.700

107.509.398

Drenthe

13.750.538

13.297.910

0

4.968.117

41.841.480

73.858.045

84.148.907

Overijssel

31.753.259

16.966.917

0

3.369.183

41.841.480

93.930.839

107.018.504

Gelderland

56.370.848

25.516.208

0

0

41.841.480

123.728.536

140.968.004

Utrecht

32.148.395

7.115.264

0

3.654.707

41.841.480

84.759.846

96.569.689

Noord-Holland

74.474.960

14.135.873

1.550.822

11.934.903

41.841.480

143.938.038

163.993.356

Zuid-Holland

100.516.684

16.234.177

222.285

16.274.868

41.841.480

175.089.494

199.485.238

Zeeland

11.059.524

13.603.062

243.464

0

41.841.480

66.747.530

76.047.663

Noord-Brabant

68.809.737

25.210.958

0

0

41.841.480

135.862.175

154.792.259

Limburg

34.161.411

10.960.287

0

0

41.841.480

86.963.178

99.080.018

Flevoland

7.930.084

7.759.847

1.087.315

0

25.857.660

42.634.906

48.575.355

               

Totaal

466.271.201

180.310.366

6.641.539

61.102.134

486.113.940

1.200.439.180

1.367.699.966

Bijlage 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Verdeling integratie-uitkeringen 1995

 

integratie-uitkering rivierdijkversterking/ hoofdwaterkeringen

integratie-uitkering DI/FUN

Totaal integratie- uitkeringen

Groningen

994.670

6.364.006

7.358.676

Friesland

978.815

6.499.965

7.478.780

Drenthe

0

5.455.073

5.455.073

Overijssel

24.281.030

9.051.588

33.332.618

Gelderland

31.554.773

12.086.271

43.641.044

Utrecht

1.373.595

7.569.595

8.943.190

Noord-Holland

2.836.606

12.157.392

14.993.998

Zuid-Holland

29.490.792

23.556.548

53.047.340

Zeeland

3.999.930

5.182.206

9.182.136

Noord-Brabant

10.406.619

14.716.812

25.123.431

Limburg

0

10.632.118

10.632.118

Flevoland

1.683.170

3.128.426

4.811.596

       

Totaal

107.600.000

116.400.000

224.000.000

Bijlage 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Wegenuitkering 1995

vanaf 1993

Sleutel 1995 uitkering

Vast deel 1995

Sleutel 2008

Som aandeel alg. mutaties

Totaal wegen-

Groningen

31.525

33.841.236

33.949

976.255

34.817.491

Friesland

35.493

38.100.777

39.443

1.134.243

39.235.020

Drenthe

21.479

23.057.126

25.656

737.777

23.794.903

Overijssel

49.975

53.646.814

47.321

1.360.787

55.007.601

Gelderland

91.363

98.075.715

101.328

2.913.840

100.989.555

Utrecht

40.079

43.023.725

37.784

1.086.536

44.110.261

Noord-Holland

72.729

78.072.619

71.422

2.053.848

80.126.467

Zuid-Holland

98.650

105.898.113

88.941

2.557.633

108.455.746

Zeeland

29.524

31.693.217

30.062

864.478

32.557.695

Noord-Brabant

93.454

100.320.347

80.959

2.328.099

102.648.446

Limburg

48.006

51.533.145

50.742

1.459.163

52.992.308

Flevoland

20.622

22.137.160

25.293

727.339

22.864.499

           

Totaal

632.899

679.399.994

632.900

18.199.998

697.599.992

  1. Gegevens over aantallen inwoners, hectaren land, binnenwater en buitenwater ontleend aan de CBS-publikatie ’Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1995’. Buitenwater Zeeland: buitenwater - [274.200 - (land + binnenwater)] = 99.765 - [274.200 - (179.195 + 14.231)] = 18.991 ha.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina