Penitentiaire beginselenwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting PBW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0009709
Rechtsgebied Strafrecht | Penitentiair recht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit Wnra
 4. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 5. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 6. Besluit forensische zorg
 7. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
 8. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 9. Erkenningsregeling penitentiair programma 2004
 10. Geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen
 11. Penitentiaire maatregel
 12. Regeling arbeid gedetineerden
 13. Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen
 14. Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen
 15. Regeling geprivilegieerde post gedetineerden
 16. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
 17. Regeling model huisregels EBI
 18. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
 19. Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden
 20. Regeling straf- en afzonderingscel penitentiaire inrichtingen
 21. Regeling tegemoetkoming kosten onderwijs gedetineerden
 22. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
 23. Regeling toelating en weigering bezoek en beperking telefooncontacten penitentiaire inrichtingen
 24. Regeling toepassing mechanische middelen in penitentiaire inrichtingen
 25. Regeling Urinecontrole penitentiaire inrichtingen
 26. Regeling vervoer van justitiabelen
 27. Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen
 28. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021
 29. Wijzigingsregeling Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in verband met invoering promoveren en degraderen gedetineerden
 30. Wijzigingsregeling Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, enz. (wijziging detentiefasering als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing ambtenaren belast met vervoer arrestanten
  Artikel: 2
 2. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 16
 3. Beleidskader Beperkt Beveiligde Afdeling van het Gevangeniswezen
  Tekst: tekst
 4. Beleidskader Kortdurend Penitentiair Programma van het Gevangeniswezen
  Tekst: tekst
 5. Beleidskader beoordeling gedrag gedurende gehele detentie naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel verstrekking tenuitvoerleggingsgegevens
  Tekst: tekst
 7. Besluit Wmcz 2018
  Artikel: 2
 8. Besluit geluid milieubeheer
  Artikel: 1
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 10. Besluit vervanging archiefbescheiden (penitentiaire dossiers)
  Enig-artikel: enig-artikel
 11. Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019
  Artikel: 2
 12. Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019
  Artikel: 1
 13. Mandaatbesluit midden manager Divisie Individuele Zaken 2016
  Artikel: 1
 14. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 15. Penitentiaire maatregel
  Artikel: 1
 16. Regeling Urinecontrole penitentiaire inrichtingen
  Artikel: 1
 17. Regeling arbeid gedetineerden
  Artikel: 1
 18. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 1
 19. Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen
  Artikel: 1
 20. Regeling geprivilegieerde post gedetineerden
  Artikel: 1
 21. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
  Artikel: 1.1
 22. Regeling model huisregels EBI
  Artikel: 1
 23. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  Bijlage: bijlage
 24. Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden
  Artikel: 1
 25. Regeling straf- en afzonderingscel penitentiaire inrichtingen
  Artikel: 1
 26. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
  Artikel: 1
 27. Regeling toepassing mechanische middelen in penitentiaire inrichtingen
  Artikel: 1
 28. Uitvoeringsbesluit Wtza
  Artikelen: 2, 3
 29. Uitvoeringsregeling Wtza
  Bijlage: Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4
 30. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikel: 69
 31. Wet forensische zorg
  Artikelen: 3.1, 6.10
 32. Wet straffen en beschermen
 33. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 5:17, 9:11
 34. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel: 1.3
 35. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikelen: 1, 51
 36. Wetboek van Militair Strafrecht
  Artikel: 12
 37. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 429a, 447e
 38. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 6:1:19, 80, 473
 39. Wijzigingswet Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, enz. (evaluatieonderzoeken)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-10-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 34309
Aanhangig 36372
Aanhangig 36457
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 504 35311
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 24-06-2020 Stb. 2020, 224 35122 31-05-2021 Stb. 2021, 252
Wijziging 24-06-2020 Stb. 2020, 224 35122 31-05-2021 Stb. 2021, 252
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 504 35311 30-10-2020 Stb. 2020, 456
Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 30-10-2020 Stb. 2020, 456
Wijziging 01-04-2015 Stb. 2015, 140 33970 30-10-2020 Stb. 2020, 456
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398 11-12-2018 Stb. 2018, 498
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
Wijziging 31-01-2018 Stb. 2018, 30 34736 16-04-2018 Stb. 2018, 168
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 476 34159 20-02-2017 Stb. 2017, 66
Wijziging 01-04-2015 Stb. 2015, 140 33970 24-04-2015 Stb. 2015, 166
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 14-03-2013 Stb. 2013, 142 33062 19-06-2013 Stb. 2013, 247
Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 410 32337 08-03-2013 Stb. 2013, 99
Wijziging 12-06-2009 Stb. 2009, 245 31386 13-12-2010 Stb. 2010, 853
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 317 31436 25-03-2010 Stb. 2010, 152
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2009, 4 30436 20-05-2009 Stb. 2009, 225
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 500 30513 30-05-2008 Stb. 2008, 194
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 280 29519 09-11-2005 Stb. 2005, 569
Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 194 29413 08-06-2005 Stb. 2005, 300
Wijziging 16-09-2004 Stb. 2004, 465 28685 12-01-2005 Stb. 2005, 18
Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 351 28980 22-09-2004 Stb. 2004, 471
Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 350 28979 07-09-2004 Stb. 2004, 445
Wijziging 03-04-2003 Stb. 2003, 142 28420 29-11-2003 Stb. 2003, 503
Wijziging 08-05-2003 Stb. 2003, 202 28079 11-08-2003 Stb. 2003, 321
Wijziging 06-03-2002 Stb. 2002, 125 28202 06-03-2002 Stb. 2002, 125
01-03-2002 Wijziging 01-11-2001 Stb. 2001, 532 26983 31-01-2002 Stb. 2002, 66
01-04-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2001, 28 26023 27-03-2001 Stb. 2001, 158
Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 20 26871 21-03-2001 Stb. 2001, 154
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1999 Nieuwe-regeling 18-06-1998 Stb. 1998, 430 24263 09-11-1998 Stb. 1998, 623
Naar boven