Penitentiaire beginselenwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
  2. Penitentiaire maatregel

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 504 35311 Inwtr. 1
01-01-2021 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 504 35311 30-10-2020 Stb. 2020, 456
Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 30-10-2020 Stb. 2020, 456
01-07-2005 Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 194 29413 08-06-2005 Stb. 2005, 300
01-01-1999 Nieuwe-regeling 18-06-1998 Stb. 1998, 430 24263 09-11-1998 Stb. 1998, 623

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel B, van de Wijzigingswet Penitentiaire beginselenwet, enz. (i.v.m. vervoer, medisch klachtrecht en wijzigingen van technische aard) (Stb. 2019, 141) in werking treedt.1)
Naar boven