Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

[Regeling vervallen per 29-12-2005.]
Geldend van 01-09-2005 t/m 28-12-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 01-09-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling loon- en inkomenssuppletie arbeidsgehandicapten
 2. Reïntegratie-instrumenten-besluit Wet REA

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
  Artikelen: 34, 35, 36, 43, 78

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

 1. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
  Artikel 87a

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel 33
 2. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
  Artikelen 10, 39, 44a, 45

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
29-12-2005 Intrekking-regeling 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 13-12-2005 Stb. 2005, 659 Alg. 1
01-01-2002 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-07-1998 Nieuwe-regeling 23-04-1998 Stb. 1998, 290 25478 19-06-1998 Stb. 1998, 369 Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. Beschikkingen op grond van artikel 11 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten worden na de inwerkingtreding van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen aangemerkt als beschikkingen op grond van die wet.1)

 2. De artikelen 66, onderdeel B, onder 2, 69, onderdelen E, H, J, K, L en M, 83 en 84 werken terug tot en met 1 januari 1998. Artikel 88 is nog niet in werking voorzover betrekking heeft op de verstrekking van een blindengeleidehond op grond van artikel 57, eerste lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en voorzover het betrekking heeft op de voorzieningen, bedoeld in artikel 57, tweede lid, onderdeel b, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.2)

Terug naar begin van de pagina