Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

[Regeling vervallen per 29-12-2005.]
Geldend van 01-09-2005 t/m 28-12-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 01-09-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling loon- en inkomenssuppletie arbeidsgehandicapten
 2. Reïntegratie-instrumenten-besluit Wet REA

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
  Artikelen: 34, 35, 36, 43, 78

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

 1. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
  Artikel 87a

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel 33
 2. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
  Artikelen 10, 39, 44a, 45
Terug naar begin van de pagina