Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen WMO
WMOM
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0009408
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
 2. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 3. Besluit onafhankelijke uitoefening toezicht Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
 4. Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015
 5. Niet-van-toepassingverklaring artikel 7 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
 6. Regeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
 7. Wijzigingsbesluit Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
 8. Wijzigingsbesluit Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (uitbreiding medisch-wetenschappelijk onderzoek dat centrale beoordeling behoeft)
 9. Wijzigingsbesluit Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (wijziging categorieën onderzoek waarvan beoordeling door Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek gewenst is)
 10. Wijzigingsbesluit Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015 (medisch-wetenschappelijk onderzoek zwangeren en als bedoeld in Embryowet)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 9.8
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 10.5
 3. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Artikel: 1
  Bijlage: bij de Boetebeleidsregels ministerie VWS 2019: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
 4. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel: 8.10
 5. Besluit onafhankelijke uitoefening toezicht Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
  Artikel: 1
 6. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam (AMC))
  Bijlage: Basisselectiedocument openbare en bijzondere academische ziekenhuizen 1985–
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945– (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO))
  Bijlage: Basisselectiedocument patiëntenbeleid 1945–
 9. Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015
  Artikel: 1
 10. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 11. Embryowet
  Artikel: 2
 12. Opiumwetbesluit
  Artikel: 2
 13. Regeling Geneesmiddelenwet
  Artikel: 1.1
 14. Regeling celtransplantatie 2012
  Bijlage: 1
 15. Regeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: 1
 16. Richtlijn Toetsing geschiktheid onderzoeksinstelling
  Tekst: tekst
 17. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikel: 8.15
 18. Wet medische hulpmiddelen
  Artikelen: 9, 16
 19. Wijzigingsbesluit Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: II
 20. Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (uitvoering verordeningen (EU) 2019/1381 en (EU) 2020/1043)
  Artikel: II
 21. Wijzigingswet Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, enz. (wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen)
  Artikel: IV

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35384
Aanhangig 35844
Aanhangig 36444
Nieuwe-regeling 26-02-1998 Stb. 1998, 161 22588
Wijziging 16-02-2022
samen met
24-10-2019
Stb. 2022, 99
samen met
Stb. 2019, 400
35587
samen met
35043
Wijziging 18-05-2021
samen met
24-10-2019
samen met
23-01-2019
samen met
22-03-2017
Stb. 2021, 254
samen met
Stb. 2019, 400
samen met
Stb. 2019, 52
samen met
Stb. 2017, 147
rectificatie in
Stb. 2018, 94
35043
samen met
34874
samen met
34429
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002 25-09-2023 Stb. 2023, 323
Wijziging 16-02-2022 Stb. 2022, 99 35587 08-03-2022 Stb. 2022, 112
Wijziging 16-02-2022
samen met
05-02-2020
samen met
24-10-2019
Stb. 2022, 99
samen met
Stb. 2020, 67
samen met
Stb. 2019, 400
35587
samen met
35299
samen met
35043
08-03-2022 Stb. 2022, 112
Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 147
rectificatie in
Stb. 2018, 94
34429 24-01-2022 Stb. 2022, 34
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 30-04-2021 Stb. 2021, 223
Wijziging 05-02-2020
samen met
24-10-2019
Stb. 2020, 67
samen met
Stb. 2019, 400
35299
samen met
35043
30-04-2021 Stb. 2021, 223
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 26-10-2016 Stb. 2016, 424 33508 28-11-2016 Stb. 2016, 485
Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
t/m 15-12-2015 2) Wijziging 02-02-2012 Stb. 2012, 70 31452 04-12-2015 Stb. 2015, 501
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 240 33646 10-07-2015 Stb. 2015, 320
t/m 01-07-2012 3) Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 240 33646 10-07-2015 Stb. 2015, 320
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 306 32610 30-08-2013 Stb. 2013, 354
Wijziging 02-02-2012
samen met
31-03-2011
Stb. 2012, 70
samen met
Stb. 2011, 204
31452
samen met
31950
06-06-2012 Stb. 2012, 264
Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 204 31950 27-04-2011 Stb. 2011, 249
Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 271 31405 12-06-2008 Stb. 2008, 271
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
Wijziging 24-11-2005
samen met
24-11-2005
Stb. 2006, 4
samen met
Stb. 2006, 3
30194
samen met
28804
31-01-2006 Stb. 2006, 57
Wijziging 02-03-2005 Stb. 2005, 176 29748 13-04-2005 Stb. 2005, 205
Wijziging 17-12-2003 Stb. 2004, 32 29230 17-12-2003 Stb. 2004, 32
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 338 27423 Stb. 2002, 359
Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 13-11-1999 Stb. 1999, 486
Wijziging 26-02-1998 Stb. 1998, 161 22588 13-11-1999 Stb. 1999, 486
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 13-11-1999 Stb. 1999, 486
17-05-1999 Wijziging 26-02-1998 Stb. 1998, 161 22588 23-03-1999 Stb. 1999, 145
01-04-1999 Nieuwe-regeling 26-02-1998 Stb. 1998, 161 22588 23-03-1999 Stb. 1999, 145
26-02-1998 Nieuwe-regeling 26-02-1998 Stb. 1998, 161 22588 26-02-1998 Stb. 1998, 161
Nieuwe-regeling 26-02-1998 Stb. 1998, 161 22588 23-03-1999 Stb. 1999, 145

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 291)
 2. Heeft betrekking op Artikel 32)
 3. Heeft betrekking op Artikel 13r3)
Naar boven