Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 24

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit onafhankelijke uitoefening toezicht Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit onafhankelijke uitoefening toezicht Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 5

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2024)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 24-10-2019
  samen met
  16-02-2022
  Stb. 2019, 400
  samen met
  Stb. 2022, 99
  35043
  samen met
  35587
  Alg. 1
  Aanhangig 35844
  15-03-2022 Wijziging 24-10-2019
  samen met
  16-02-2022
  Stb. 2019, 400
  samen met
  Stb. 2022, 99
  35043
  samen met
  35587
  08-03-2022 Stb. 2022, 112 Alg. 2
  31-01-2022 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 147 34429 24-01-2022 Stb. 2022, 34
  17-05-1999 Wijziging 26-02-1998 Stb. 1998, 161 22588 23-03-1999 Stb. 1999, 145

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2022/99.1)
  2. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
  Naar boven