Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 1997. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2018.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen OOW
Wet OOW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0009267
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bekostiging invoering Werkloosheidswet en Ziektewet voor overheidspersoneel
 2. Besluit vaststelling datum inwerkingtreding van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen alsmede tijdstip van aanvang van fase 1 van die wet
 3. Vaststellingsbesluit tijdstip aanvang fase 2 en fase 3 Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XVIII
 2. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikel: 6
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Besluit bekostiging invoering Werkloosheidswet en Ziektewet voor overheidspersoneel
  Artikel: 1
 5. Besluit vaststelling datum inwerkingtreding van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen alsmede tijdstip van aanvang van fase 1 van die wet
  Artikelen: 1, 2
 6. Circulaire Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 7. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 8. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.27
 9. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 10. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 104
 11. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 1
 12. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 1
 13. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 14. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 1
 15. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 1
 16. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 17. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: X
 18. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 12
 19. Vaststellingsbesluit tijdstip aanvang fase 2 en fase 3 Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikel: Enig
 20. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.29
 21. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 8
 22. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: X
 23. Wijziging Hoofdstuk VI ARAR
  Tekst: tekst
 24. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003
  Tekst: tekst
 25. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (onderbrengen overheidspersoneel in sector Rijk)
  Artikel: XII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2018

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282
Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 139 34426 29-05-2017 Stb. 2017, 253
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2011, 4 32456 11-02-2011 Stb. 2011, 79
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 311 28219 18-10-2004 Stb. 2004, 548
t/m 01-10-2004 1) Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
t/m 01-10-2004 2) Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 413 27849 13-07-2002 Stb. 2002, 414
t/m 31-01-2001 3) Wijziging 20-12-2001 Stb. 2002, 69 27875 20-12-2001 Stb. 2002, 69
01-01-2002 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678 13-12-2001 Stb. 2001, 685
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 571 27184 14-12-2000 Stb. 2000, 571
Wijziging 02-11-2000 Stb. 2000, 490 27247 04-12-2000 Stb. 2000, 550
22-12-2000 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2000, 561 27093 13-12-2000 Stb. 2000, 561
29-09-2000 t/m 01-01-1999 4) Wijziging 06-09-2000 Stb. 2000, 376 27056 06-09-2000 Stb. 2000, 376
01-07-1999 Wijziging 27-03-1999 Stb. 1999, 185 26011 01-06-1999 Stb. 1999, 240
01-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 741 26257 02-06-1998 Stb. 1998, 332
31-12-1998 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742
01-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282 24-12-1997 Stb. 1997, 769
31-12-1997 t/m 01-10-1997 5) Nieuwe-regeling 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282 24-12-1997 Stb. 1997, 768

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 45b1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 45b2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 64 , Artikel 743)
 4. Heeft betrekking op Artikel 904)
 5. Heeft betrekking op Artikel 35 , Artikel 36 , Artikel 37 , Artikel 38 , Artikel 39 , Artikel 40 , Artikel 41 , Artikel 425)
Naar boven