Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen OOW
Wet OOW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009267
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bekostiging invoering Werkloosheidswet en Ziektewet voor overheidspersoneel
 2. Besluit vaststelling datum inwerkingtreding van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen alsmede tijdstip van aanvang van fase 1 van die wet
 3. Vaststellingsbesluit tijdstip aanvang fase 2 en fase 3 Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XVIII
 2. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikel: 6
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Besluit bekostiging invoering Werkloosheidswet en Ziektewet voor overheidspersoneel
  Artikel: 1
 5. Besluit vaststelling datum inwerkingtreding van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen alsmede tijdstip van aanvang van fase 1 van die wet
  Artikelen: 1, 2
 6. Circulaire Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 7. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 8. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.27
 9. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 10. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 104
 11. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 1
 12. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 1
 13. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 14. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 1
 15. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 1
 16. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 17. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: X
 18. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 12
 19. Vaststellingsbesluit tijdstip aanvang fase 2 en fase 3 Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikel: Enig
 20. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.29
 21. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 8
 22. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: X
 23. Wijziging Hoofdstuk VI ARAR
  Tekst: tekst
 24. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003
  Tekst: tekst
 25. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (onderbrengen overheidspersoneel in sector Rijk)
  Artikel: XII
Terug naar begin van de pagina