Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat

Geldend van 25-11-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009196
Rechtsgebieden Ruimtelijke ordening en milieu
Vervoersrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en waterVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieprogramma Snel fietsverhuur 2005
 2. Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie
 3. Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Programma MobiliteitsManagement 2003
 4. Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004
 5. Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005
 6. Besluit toezichthouders Subsidieregeling breedband Kenniswijk
 7. Gecombineerd goederenvervoer 1998
 8. Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat
 9. Promit-regeling 1998
 10. Regeling Haveninterne Projecten II
 11. Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
 12. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 13. Regeling subsidie zoute veren
 14. Regeling tijdelijke garantie ontslaguitkeringen SWOV
 15. Stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 1999
 16. Stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 2000
 17. Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen (SBV)
 18. Subsidieregeling Bureau Voorlichting Binnenvaart 2007–2009
 19. Subsidieregeling geluidsisolatie of vervangende nieuwbouw specifieke panden
 20. Subsidieregeling KDC
 21. Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer
 22. Subsidieregeling milieu- en energie-efficiency in het goederenvervoer 2002
 23. Subsidieregeling openbare inland terminals
 24. Subsidieregeling Prototype ETCS
 25. Subsidieregeling riolering woonboten
 26. Subsidieregeling Stichting Deltares
 27. Subsidieregeling Stichting Rail Cargo 2006–2009
 28. Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger 2002
 29. Subsidieregeling SWOV 2006
 30. Subsidieregeling Transumo 2004–2010
 31. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2006
 32. Subsidieregeling vereniging Fietsersbond 2007
 33. Subsidieregeling Vereniging Koninklijke Schuttevaer 2007–2010
 34. Subsidieregeling Voorlichtingsbureau Short Sea Shipping 2007–2009
 35. Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water
 36. Tijdelijke regeling subsidiëring Stichting Incidentmanagement Vrachtautoberging 2007
 37. Tijdelijke subsidieregeling AIS-transponders visserijschepen Voordelta
 38. Tijdelijke subsidieregeling Expertise- en innovatiecentrum binnenvaart
 39. Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart
 40. Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water
 41. Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie
 42. Tijdelijke subsidieregeling opleiding machinisten ERTMS level-1
 43. Tijdelijke subsidieregeling Stichting Nederland Maritiem Land 2006–2009
 44. Tijdelijke subsidieregeling upgrade ERTMS
 45. Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009
 46. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water
 47. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling Nationaal Programma GO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  Bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 2. Tijdelijke subsidieregeling Stichting Nederland Maritiem Land 2006–2009
  Bijlage: , als bedoeld in artikel 9
 3. Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart
  Bijlage: II
 4. Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water
  Bijlage: 1
 5. Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie
  Bijlage: als bedoeld in artikel 26, tweede lid
Terug naar begin van de pagina