Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 24-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 25-11-2009.
Geldend van 25-11-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0009196
Rechtsgebieden Ruimtelijke ordening en milieu
Vervoersrecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieprogramma Snel fietsverhuur 2005
 2. Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de Tijdelijke Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie
 3. Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Programma MobiliteitsManagement 2003
 4. Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004
 5. Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005
 6. Besluit toezichthouders Subsidieregeling breedband Kenniswijk
 7. Gecombineerd goederenvervoer 1998
 8. Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat
 9. Promit-regeling 1998
 10. Regeling Haveninterne Projecten II
 11. Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
 12. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 13. Regeling subsidie zoute veren
 14. Regeling tijdelijke garantie ontslaguitkeringen SWOV
 15. Stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 1999
 16. Stimuleringsregeling gecombineerd goederenvervoer 2000
 17. Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen (SBV)
 18. Subsidieregeling Bureau Voorlichting Binnenvaart 2007–2009
 19. Subsidieregeling geluidsisolatie of vervangende nieuwbouw specifieke panden
 20. Subsidieregeling KDC
 21. Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer
 22. Subsidieregeling milieu- en energie-efficiency in het goederenvervoer 2002
 23. Subsidieregeling openbare inland terminals
 24. Subsidieregeling Prototype ETCS
 25. Subsidieregeling riolering woonboten
 26. Subsidieregeling Stichting Deltares
 27. Subsidieregeling Stichting Rail Cargo 2006–2009
 28. Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger 2002
 29. Subsidieregeling SWOV 2006
 30. Subsidieregeling Transumo 2004–2010
 31. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2006
 32. Subsidieregeling vereniging Fietsersbond 2007
 33. Subsidieregeling Vereniging Koninklijke Schuttevaer 2007–2010
 34. Subsidieregeling Voorlichtingsbureau Short Sea Shipping 2007–2009
 35. Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water
 36. Tijdelijke regeling subsidiëring Stichting Incidentmanagement Vrachtautoberging 2007
 37. Tijdelijke subsidieregeling AIS-transponders visserijschepen Voordelta
 38. Tijdelijke subsidieregeling Expertise- en innovatiecentrum binnenvaart
 39. Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart
 40. Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water
 41. Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie
 42. Tijdelijke subsidieregeling opleiding machinisten ERTMS level-1
 43. Tijdelijke subsidieregeling Stichting Nederland Maritiem Land 2006–2009
 44. Tijdelijke subsidieregeling upgrade ERTMS
 45. Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009
 46. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water
 47. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling Nationaal Programma GO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  Bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 2. Tijdelijke subsidieregeling Stichting Nederland Maritiem Land 2006–2009
  Bijlage: , als bedoeld in artikel 9
 3. Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart
  Bijlage: II
 4. Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water
  Bijlage: 1
 5. Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie
  Bijlage: als bedoeld in artikel 26, tweede lid

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 25-11-2009

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Intrekking-regeling 14-12-2012 Stb. 2013, 20 32537
Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 09-11-2009 Stb. 2009, 489
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 06-03-2008 Stb. 2008, 95 31120 20-03-2008 Stb. 2008, 96
Wijziging 08-11-2001 Stb. 2001, 559 27576 12-12-2001 Stb. 2001, 658
01-01-1998 Nieuwe-regeling 17-12-1997 Stb. 1997, 724 25534 11-12-1997 Stb. 1997, 581
Naar boven