Aanwijzing publicatieblad kamers van koop- handel en fabrieken

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2007

Regeling houdende aanwijzing van het publicatieblad, bedoeld in artikel 40 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 40 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;

Besluit:

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 1997

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. van Dok-Van Weele

Naar boven