Aanwijzing publicatieblad kamers van koop- handel en fabrieken

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 14-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1998.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2007

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-1998

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-1998)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2008 Intrekking-regeling 18-10-2007 Stb. 2007, 459 26-11-2007 Stb. 2007, 506 Alg. 1
01-01-1998 Nieuwe-regeling 17-12-1997 Stcrt. 1997, 249 97079040WJA/W 24-12-1997 Stb. 1997, 784 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop hoofdstuk 6 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken in werking treedt.2)
Naar boven