Bijdragen gemoedsbezwaarden als bedoeld in w.a.-verzekering motorrijtuigen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1999.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Bijdragen gemoedsbezwaarden als bedoeld in w.a.-verzekering motorrijtuigen

De Minister van Financiën;

Gelet op artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering, verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering, beloopt voor het jaar 1998:

Categorie 1: f 280 voor voor vierwielige personenauto’s en bestelauto’s;

Categorie 2: f 95 voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorende tot categorie 1;

Categorie 3: f 280 voor autobussen en vrachtauto’s;

Categorie 4: f 280 voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorende tot categorie 3;

Categorie 5: f 560 voor trekkers met opleggers;

Categorie 6: f 95 voor motorrijwielen, scooters, motorcarriers en overige niet tot de categorieën 1 tot en met 5, 7 of 8 behorende motorrijtuigen;

Categorie 7: f 95 voor landbouwwerktuigen;

Categorie 8: f 95 voor rijwielen met hulpmotor.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998. Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Naar boven