Wet sociale werkvoorziening

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWSW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008903
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagenWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit langdurige zorg
 2. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
 3. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
 4. SZW-intrekkingsregeling 2004
 5. SZW-intrekkingsregeling 2008

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 134
 2. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015
  Bijlage: bijlage
 4. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 5. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
 6. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’
 7. Besluit Wfsv
  Artikel: 2.25
 8. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 9. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
  Artikelen: 1, 10, 29
  Bijlage: bijlage
 10. Gemeentewet
  Bijlage: I
 11. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: II
 12. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 80
 13. Mededingingswet
  Artikelen: 25i, 25j
 14. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015
  Artikel: 6
 15. Regeling Wfsv
  Bijlage: 1
 16. Regeling informatieverstrekking sisa
  Bijlage: 3
 17. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
  Artikel: 1
  Bijlage: behorend bij artikel 11 van de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
 18. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XXIf
 19. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXVII
 20. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XIV
 21. Sanctieregeling arbeidsmarktgedrag als bedoeld in artikel 25a van de Uitkeringsregeling 1966
  Artikel: 1
 22. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 2a
 23. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikel: 14
 24. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 13
 25. Subsidieregeling ESF-3
  Artikel: 9
 26. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XVI
 27. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXVIIIb
 28. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 29. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 30. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 31. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 67d
 32. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:22, 3:63, 5.5.3, 5.5.5, 38, 59a, 59d
 33. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 38a, 38b, 43
 34. Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
  Artikel: III
 35. Wet op de loonvorming
  Artikel: 2
 36. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel: 1
 37. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 30d
 38. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 34, 35, 36
 39. Wijzigingswet Wet sociale werkvoorziening en Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.
  Artikel: V
 40. Ziektewet
  Artikel: 90
Terug naar begin van de pagina