Wet sociale werkvoorziening

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2012. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting WSW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0008903
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit langdurige zorg
 2. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
 3. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
 4. SZW-intrekkingsregeling 2004
 5. SZW-intrekkingsregeling 2008

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 134
 2. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015
  Bijlage: bijlage
 4. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 5. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
 6. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’
 7. Besluit Wfsv
  Artikel: 2.25
 8. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 9. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
  Artikelen: 1, 10, 29
  Bijlage: bijlage
 10. Gemeentewet
  Bijlage: I
 11. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: II
 12. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 80
 13. Mededingingswet
  Artikelen: 25i, 25j
 14. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015
  Artikel: 6
 15. Regeling Wfsv
  Bijlage: 1
 16. Regeling informatieverstrekking sisa
  Bijlage: 3
 17. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
  Artikel: 1
  Bijlage: behorend bij artikel 11 van de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
 18. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XXIf
 19. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXVII
 20. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XIV
 21. Sanctieregeling arbeidsmarktgedrag als bedoeld in artikel 25a van de Uitkeringsregeling 1966
  Artikel: 1
 22. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 2a
 23. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikel: 14
 24. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 13
 25. Subsidieregeling ESF-3
  Artikel: 9
 26. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XVI
 27. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXVIIIb
 28. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 29. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 30. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 31. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 67d
 32. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:22, 3:63, 5.5.3, 5.5.5, 38, 59a, 59d
 33. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 38a, 38b, 43
 34. Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
  Artikel: III
 35. Wet op de loonvorming
  Artikel: 2
 36. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel: 1
 37. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 30d
 38. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 34, 35, 36
 39. Wijzigingswet Wet sociale werkvoorziening en Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.
  Artikel: V
 40. Ziektewet
  Artikel: 90

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2015

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 13-06-2012
samen met
06-07-2011
Stb. 2012, 276
samen met
Stb. 2011, 442
32453
Wijziging 06-10-2005
samen met
16-07-2005
Stb. 2005, 530
samen met
Stb. 2005, 434
28995
samen met
30090
Wijziging 26-11-2014
samen met
14-06-2014
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2014, 216
33988
samen met
33818
10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 13-06-2012
samen met
06-07-2011
Stb. 2012, 276
samen met
Stb. 2011, 442
32453 25-09-2012 Stb. 2012, 449
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 312 31327 03-07-2008 Stb. 2008, 312
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 564 30673 20-12-2007 Stb. 2007, 565
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 434 30090 16-07-2005 Stb. 2005, 434
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 325 29225 03-08-2004 Stb. 2004, 424
t/m 07-03-2002 1) Wijziging 06-02-2003 Stb. 2003, 56 28243 08-02-2003 Stb. 2003, 57
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 640 28013 14-12-2001 Stb. 2001, 640
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 571 27184 14-12-2000 Stb. 2000, 571
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 569 27431 14-12-2000 Stb. 2000, 569
Wijziging 30-11-2000 Stb. 2000, 594 27167 14-12-2000 Stb. 2000, 613
31-12-1998 t/m 01-01-1998 2) Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742
01-01-1998 Nieuwe-regeling 11-09-1997 Stb. 1997, 465 24787 06-10-1997 Stb. 1997, 466
Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 131)
 2. Heeft betrekking op Artikel 82)
Naar boven