Wet sociale werkvoorziening

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2012. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 6

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 06-07-2011
samen met
13-06-2012
Stb. 2011, 442
samen met
Stb. 2012, 276
32453 Alg. 1
01-01-1998 Nieuwe-regeling 11-09-1997 Stb. 1997, 465 24787 06-10-1997 Stb. 1997, 466

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2012/233. In Stb. 2012/449 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2013.1)

Annuleren

Naar boven