Wet sociale werkvoorziening

Geraadpleegd op 27-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 12

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2015)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 06-10-2005
  samen met
  16-07-2005
  Stb. 2005, 530
  samen met
  Stb. 2005, 434
  28995
  samen met
  30090
  Alg. 1
  01-01-2015 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
  01-01-2013 Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329 Inwtr. 2
  01-01-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 564 30673 20-12-2007 Stb. 2007, 565
  01-01-2005 Vervallen 30-06-2004 Stb. 2004, 325 29225 03-08-2004 Stb. 2004, 424
  01-01-1998 Nieuwe-regeling 11-09-1997 Stb. 1997, 465 24787 06-10-1997 Stb. 1997, 466

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken bij Stb. 2005/434.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking treedt.2)

  Annuleren

  Naar boven