Wet sociale werkvoorziening

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2012. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 14-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit langdurige zorg
 2. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2015)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 06-10-2005
  samen met
  16-07-2005
  Stb. 2005, 530
  samen met
  Stb. 2005, 434
  28995
  samen met
  30090
  Alg. 1
  01-01-2015 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
  01-10-2009 Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
  01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
  01-01-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 564 30673 20-12-2007 Stb. 2007, 565
  09-09-2005 Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 434 30090 16-07-2005 Stb. 2005, 434
  01-01-2005 Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 325 29225 03-08-2004 Stb. 2004, 424
  01-01-2002 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
  01-01-1998 Nieuwe-regeling 11-09-1997 Stb. 1997, 465 24787 06-10-1997 Stb. 1997, 466

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken bij Stb. 2005/434.1)
  Naar boven