Uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 31-05-1997 t/m 31-12-2006

Besluit van de Verzekeringskamer van 20 mei 1997, nr. 2.331/96-2302, houdende uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Voor de toepassing van artikel 3, derde lid, van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994 worden met een overheid gelijk gesteld de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 20 mei 1997

De Verzekerings,

Drs. A.I.M. Kool

kamerlid bestuur

Naar boven