Uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 20-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 31-05-1997.
Geldend van 31-05-1997 t/m 31-12-2006

Wetstechnische informatie

Bestuursorgaan Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Regeling ZBO
Departementaal kenmerk 2.331/96-2302
Identificatienummer BWBR0008689
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
Contracten, schade en aansprakelijkheid | Verzekeringsrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 31-05-1997

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2007 Intrekking-regeling 20-11-2006 Stb. 2006, 605 11-12-2006 Stb. 2006, 664
31-05-1997 Nieuwe-regeling 20-05-1997 Stcrt. 1997, 99 2.331/96-2302 20-05-1997 Stcrt. 1997, 99
Naar boven