Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:18

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 1:1, 1a:12, 1a:2, 8:10, 8:8
 2. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen 4.13, 5.15
 3. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen 2, 2a, 3, 6
 4. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Door Stb. 2009/580 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581). Door Stb. 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/271).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 589 31955 Alg. 1
01-01-2021 Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 27-05-2020 Stb. 2020, 173 35213 05-06-2020 Stb. 2020, 174
01-01-2010 Tekstplaatsing-vernummering 22-12-2009 Stb. 2009, 582 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Alg. 2, Inwtr. 3
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 589 31955 17-12-2009 Stb. 2009, 590

Opmerkingen

 1. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor artikel 16 in plaats van artikel 3:18.
  Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
 2. Tekstplaatsing met vernummering.
  Voorheen art. 16.2)
 3. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.3)
Naar boven