Instelling en benoemingen Overleg- en begeleidingscommissie CAS

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 16-04-2000 t/m 30-06-2013

Instelling en benoemingen Overleg- en begeleidingscommissie CAS

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Er is een Overleg- en begeleidingscommissie CAS, welke ressorteert onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • 2 De commissie wordt ingesteld tot 1 april 2001.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

De commissie heeft tot taak om de leiding van de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) via overleg te ondersteunen bij:

 • a. haar strategische oriëntatie met betrekking tot maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van haar taak;

 • b. de bedrijfsmatige ontwikkeling van de CAS;

 • c. het bevorderen van een goede afstemming van de werkzaamheden van de CAS op de wensen van haar klanten;

 • d. de definiëring en ontwikkeling van nieuwe en bestaande producten van de CAS.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • -

   J. G. M. Alders, Commissaris van de Koningin in Groningen (voorzitter);

  • -

   mr. H. C. J. L. Borghouts, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie;

  • -

   drs. P. M. Verhaar, plv. secretaris-generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  • -

   drs. F. Th. Gubbi, vice-voorzitter van de raad van bestuur van TNO;

  • -

   prof. ir. P. A. Tas, adviseur Expertisecentrum;

  • -

   mr. G. J. te Loo, oud-burgemeester van Leeuwarden;

  • -

   prof. dr. F. C. J. Ketelaar, Algemeen Rijksarchivaris.

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Midwolda, 9 april 1997

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Naar boven