Besluit verlenging recht op premievrijstelling van banenpool op grond van de voormalige [...] voor werkzoekenden die zeer langdurig werkloos zijn

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1997.
Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0008574
Rechtsgebied Belastingrecht | Loonbelasting en premieheffing
Overheidsthema Belastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-1997

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-01-1997 Nieuwe-regeling 27-02-1997 Stb. 1997, 122 27-02-1997 Stb. 1997, 122
Naar boven