Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Toekomstige wijziging(en) op 16-11-2026.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 16-11-2023.
Geldend van 16-11-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Wrra
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0008365
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart
 2. Besluit adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren
 3. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
 4. Besluit opleiding rechters en officieren van justitie
 5. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
 6. Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie
 7. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 8. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 9. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 10. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 11. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 12. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 13. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 14. Verzamelbesluit SZW 2022
 15. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005–31/7/2007 en Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht 1/8/2007 tot 31/12/2010)
 16. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2015–2016)
 17. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2017)
 18. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2018-2020)
 19. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (herziening opleiding rechters en officieren van justitie)
 20. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (o.m. herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XVII
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.15
 3. Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Beroepswet
  Artikel: 4
 6. Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers
  Artikel: 3
 7. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikel: 2
 8. Besluit rechtspositie leden met rechtspraak belast en gerechtsauditeurs CRvB en CBb
  Artikelen: 1, 2, 3
 9. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 10. Besluit regels toelage op het salaris voor de voorzitter van het College van procureurs-generaal
  Artikel: 2
 11. IKAP-regeling Rechterlijke Macht
  Artikel: 1
 12. Levensloopregeling sector Rechterlijke Macht
  Artikel: 1
 13. Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016
  Artikel: 5
 14. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
  Artikelen: 1, 4
 15. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 16. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 17. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 18. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 19. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 20. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 21. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 22. Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)
 23. Veegwet modernisering rechterlijke organisatie
 24. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XVIc
 25. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.27
 26. Wet Raad voor de rechtspraak
 27. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
  Artikel: 5
 28. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikel: 25
 29. Wet organisatie en bestuur gerechten
  Artikel: X
 30. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: V
 31. Wet wettelijke grondslag wijziging bezoldiging rechterlijke ambtenaren per 1 april 1993
  Artikel: I
 32. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikelen: 1, 7
 33. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout)
  Artikel: VI
 34. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (vervanging van beroep bij de Tariefcommissie door beroep bij de douanekamer van het gerechtshof te Amsterdam en de instelling van beroep in cassatie in douanezaken)
  Artikel: X
 35. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (invoering functie van officier enkelvoudige zittingen)
 36. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)
  Artikel: XXIX
 37. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)
 38. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten sector Rechterlijke Macht)
  Artikel: I
 39. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (toepasselijkheid Wet arbeid en zorg)
 40. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97)
 41. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (flexibilisering, verduidelijking en aanvullingen regeling rechtspositie rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding)
 42. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (herziening opleiding rechters en officieren van justitie)
 43. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (tijdelijke voorziening benoemen rechters-plaatsvervangers)
  Artikel: I

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 16-11-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36243
Wijziging 10-05-2023
samen met
25-05-2022
Stb. 2023, 183
samen met
Stb. 2022, 208
35261
samen met
36006
16-11-2026 Wijziging 08-11-2023 Stb. 2023, 410 36358 08-11-2023 Stb. 2023, 410
Wijziging 08-11-2023 Stb. 2023, 410 36358 08-11-2023 Stb. 2023, 410
Wijziging 25-05-2022 Stb. 2022, 208 36006 15-05-2023 Stb. 2023, 176
Wijziging 14-10-2020 Stb. 2020, 416 35550 10-06-2021 Stb. 2021, 281
Wijziging 17-03-2021 Stb. 2021, 155 35429 22-04-2021 Stb. 2021, 221
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 11-12-2019
samen met
17-04-2019
Stb. 2019, 483
samen met
Stb. 2019, 173
35275
samen met
35073
24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 27-06-2018 Stb. 2018, 298 33861 20-11-2018 Stb. 2018, 446
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 361 34404 06-12-2016 Stb. 2016, 497
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 456 34162 09-12-2016 Stb. 2016, 503
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 478 34272 16-12-2015 Stb. 2016, 2
Wijziging 24-06-2015 Stb. 2015, 270 34096 02-09-2015 Stb. 2015, 329
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 01-10-2014 Stb. 2014, 354 32382 10-11-2014 Stb. 2014, 429
Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 225 33850 08-09-2014 Stb. 2014, 326
Wijziging 02-10-2013 Stb. 2013, 382 33335 03-12-2013 Stb. 2013, 515
t/m 01-01-2008 1) , t/m 01-07-2010 2) , t/m 29-12-2005 3) Wijziging 14-05-2013 Stb. 2013, 182 33570 14-05-2013 Stb. 2013, 182
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 666 33451 20-12-2012 Stb. 2012, 667
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 220 29937 20-12-2012 Stb. 2012, 664
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 600 32177 13-09-2012 Stb. 2012, 408
Wijziging 03-12-2010 Stb. 2010, 857 31822 20-12-2012 Stb. 2012, 664
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 20-12-2012 Stb. 2012, 664
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 292 32416 06-06-2011 Stb. 2011, 292
Wijziging 03-12-2010 Stb. 2010, 857 31822 03-12-2010 Stb. 2010, 857
t/m 01-01-2006 4) Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
t/m 01-03-2007 5) Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Wijziging 11-10-2007 Stb. 2007, 374 31062 11-10-2007 Stb. 2007, 374
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 530 31059 06-12-2007 Stb. 2007, 530
Wijziging 29-05-2006 Stb. 2006, 285 30182 07-05-2007 Stb. 2007, 172
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2005, 32 28925 23-12-2004 Stb. 2005, 32
t/m 27-04-2005 6) , t/m 01-01-2004 7) , t/m 29-12-2005 8) , t/m 01-04-2006 9) , t/m 01-04-2002 10) Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 548 30596 02-11-2006 Stb. 2006, 548
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 08-09-2005 Stb. 2005, 455 28863 29-09-2005 Stb. 2005, 484
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2005, 32 28925 08-02-2005 Stb. 2005, 72
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 582 27181 10-12-2001 Stb. 2001, 621
t/m 01-04-2002 11) , t/m 01-12-2001 12) , t/m 01-02-2001 13) Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 287 29409 24-06-2004 Stb. 2004, 287
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
t/m 01-04-2002 14) , t/m 01-05-2003 15) , t/m 01-04-2001 16) , t/m 01-11-2000 17) , t/m 01-01-2001 18) , t/m 01-11-2001 19) , t/m 01-01-2002 20) , t/m 01-07-2002 21) , t/m 01-12-2002 22) Wijziging 02-10-2003 Stb. 2003, 381 28722 10-11-2003 Stb. 2003, 466
t/m 01-06-1999 23) , t/m 01-08-1999 24) , t/m 01-01-2002 25) Wijziging 30-01-2002 Stb. 2002, 65 27699 26-04-2002 Stb. 2002, 208
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 26-04-2002 Stb. 2002, 208
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 583 27182 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 582 27181 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001
samen met
29-11-2001
Stb. 2001, 584
samen met
Stb. 2001, 625
27878
samen met
27665
13-12-2001 Stb. 2001, 682
31-10-2001 Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 494 26962 18-10-2001 Stb. 2001, 494
01-02-2001 t/m 01-07-1997 26) , t/m 01-07-1998 27) , t/m 01-01-1998 28) Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 32 26947 13-12-2000 Stb. 2001, 32
01-06-1999 Wijziging 19-04-1999 Stb. 1999, 194 25392 19-05-1999 Stb. 1999, 198
07-05-1999 Tekstplaatsing 07-05-1999 Stb. 1999, 196
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-04-1998 t/m 01-04-1995 29) , t/m 01-01-1997 30) Wijziging 23-02-1998 Stb. 1998, 120 25404 23-02-1998 Stb. 1998, 120
Wijziging 23-02-1998 Stb. 1998, 120 25404 19-03-1998 Stb. 1998, 162
06-03-1998 Wijziging 23-02-1998 Stb. 1998, 120 25404 23-02-1998 Stb. 1998, 120
25-02-1998 t/m 01-01-1997 31) Wijziging 05-02-1998 Stb. 1998, 85 25469 05-02-1998 Stb. 1998, 85
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 580 25464 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-01-1997 Nieuwe-regeling 29-11-1996 Stb. 1996, 590 24220 13-12-1996 Stb. 1996, 616
Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 162 24441 13-12-1996 Stb. 1996, 616

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 141)
 2. Heeft betrekking op Artikel 142)
 3. Heeft betrekking op Artikel 46j , Artikel 46k , Artikel 46ka3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 7 , Bijlage Derde4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 1d5)
 6. Heeft betrekking op Artikel 46i6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 46i , Artikel 46k7)
 8. Heeft betrekking op Artikel 46i8)
 9. Heeft betrekking op Artikel 46k9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 46k10)
 11. Heeft betrekking op Artikel 2011)
 12. Heeft betrekking op Artikel 27 , Artikel 34 , Artikel 35 , Artikel 36 , Artikel 37 , Artikel 3812)
 13. Heeft betrekking op Artikel 37 , Artikel 3813)
 14. Heeft betrekking op Artikel 8 , Artikel 20 , Artikel 21 , Artikel 24 , Artikel 25 , Artikel 28 , Artikel 31 , Artikel 27a14)
 15. Heeft betrekking op Bijlage15)
 16. Heeft betrekking op Bijlage16)
 17. Heeft betrekking op Bijlage17)
 18. Heeft betrekking op Bijlage18)
 19. Heeft betrekking op Bijlage19)
 20. Heeft betrekking op Bijlage20)
 21. Heeft betrekking op Bijlage21)
 22. Heeft betrekking op Bijlage22)
 23. Heeft betrekking op Bijlage23)
 24. Heeft betrekking op Bijlage24)
 25. Heeft betrekking op Bijlage25)
 26. Heeft betrekking op Artikel 37 , Artikel 3826)
 27. Heeft betrekking op Bijlage27)
 28. Heeft betrekking op Artikel 27a28)
 29. Heeft betrekking op Artikel 7 , Artikel 11 , Artikel 14 , Artikel 1529)
 30. Heeft betrekking op Artikel 20 , Artikel 21 , Artikel 22 , Artikel 24 , Artikel 28 , Artikel 33 , Artikel 54 , BIJLAGE30)
 31. Heeft betrekking op Artikel 48 , Artikel 4931)
Naar boven