Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Toekomstige wijziging(en) op 16-11-2026.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 16-11-2023.
Geldend van 16-11-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 54a

Informatie geldend op 16-11-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-11-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
16-11-2026 Vervallen 08-11-2023 Stb. 2023, 410 36358 08-11-2023 Stb. 2023, 410 Alg. 1
16-11-2023 Nieuw 08-11-2023 Stb. 2023, 410 36358 08-11-2023 Stb. 2023, 410

Opmerkingen

  1. Artikel VIII van Stb. 2023/410 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven