Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute

[Regeling vervallen per 26-09-2009.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-01-2005 t/m 25-09-2009

Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute;

Gezien de schriftelijke instemming van de projectmanager Betuweroute van NS Railinfrabeheer B.V. van 5 november 1996;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

Aan de directeur realisatie Betuweroute van ProRail B.V. wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen op verzoeken om schadevergoeding in het kader van de Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften tegen voornoemde besluiten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

Bij de uitoefening van het mandaat neemt de directeur realisatie Betuweroute van ProRail B.V. de door de Minister van Verkeer en Waterstaat gegeven instructies in acht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de directeur realisatie Betuweroute van ProRail B.V. alsmede door gelijktijdige plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 20 november 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven