Wet veiligheidsonderzoeken

Geldend van 01-09-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingWvho
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008277
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007
 2. Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken
 3. Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken
 2. Beleidsregel justitiële gegevens veiligheidsonderzoeken
 3. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie
 4. Beleidsregel vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken op de burgerluchthavens

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied
  Artikel: 2.83
 2. Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013
  Artikel: 20
 3. Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken
  Artikel: 1
 4. Beleidsregel justitiële gegevens veiligheidsonderzoeken
  Artikel: 1
 5. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie
  Artikel: 1
 6. Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007
 7. Instellingsbesluit Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding
  Artikel: 12
 8. Instellingsbesluit Nationale Frequentiecommissie
  Artikel: 8
 9. Instellingsbesluit Stuurgroep Nationale Veiligheid
  Artikel: 8
 10. Kaderwet dienstplicht
  Artikel: 54
 11. Mandaatbesluit Defensie Dwangsommen 2013
  Artikelen: 4, 5
 12. Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken
  Artikelen: 1, 10
 13. Politiewet 2012
  Artikelen: 47, 53
 14. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel: 14
 15. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikelen: 6, 7, 12, 73, 78, 81, 83
 16. Wet op de medische keuringen
  Artikel: 4
Terug naar begin van de pagina