Wet veiligheidsonderzoeken

Geraadpleegd op 28-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2015.
Geldend van 01-09-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Wvho
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0008277
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007
 2. Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken
 3. Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken
 2. Beleidsregel justitiële gegevens veiligheidsonderzoeken
 3. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie
 4. Beleidsregel vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken op de burgerluchthavens

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied
  Artikel: 2.83
 2. Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013
  Artikel: 20
 3. Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken
  Artikel: 1
 4. Beleidsregel justitiële gegevens veiligheidsonderzoeken
  Artikel: 1
 5. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie
  Artikel: 1
 6. Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007
 7. Instellingsbesluit Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding
  Artikel: 12
 8. Instellingsbesluit Nationale Frequentiecommissie
  Artikel: 8
 9. Instellingsbesluit Stuurgroep Nationale Veiligheid
  Artikel: 8
 10. Kaderwet dienstplicht
  Artikel: 54
 11. Mandaatbesluit Defensie Dwangsommen 2013
  Artikelen: 4, 5
 12. Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken
  Artikelen: 1, 10
 13. Politiewet 2012
  Artikelen: 47, 53
 14. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel: 14
 15. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikelen: 6, 7, 12, 73, 78, 81, 83
 16. Wet op de medische keuringen
  Artikel: 4

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-09-2015

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2011, 4 32456
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 208 33673 25-06-2015 Stb. 2015, 269
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391 25-03-2010 Stb. 2010, 139
Wijziging 11-10-2007 Stb. 2007, 508 30805 11-10-2007 Stb. 2007, 508
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 315 28886 03-08-2004 Stb. 2004, 390
Wijziging 07-11-2002 Stb. 2002, 552 24797 25-03-2004 Stb. 2004, 129
Wijziging 23-04-2003 Stb. 2003, 212 28649 23-04-2003 Stb. 2003, 212
Wijziging 07-02-2002 Stb. 2002, 148 25877 09-04-2002 Stb. 2002, 196
Wijziging 14-09-2001 Stb. 2001, 419 27648 27-11-2001 Stb. 2001, 586
01-01-2001 Wijziging 22-06-2000 Stb. 2000, 284 26960 28-07-2000 Stb. 2000, 336
01-02-1997 Nieuwe-regeling 10-10-1996 Stb. 1996, 525 24023 14-01-1997 Stb. 1997, 24
Wijziging 13-03-1997 Stb. 1997, 139 24245 13-03-1997 Stb. 1997, 139
Naar boven