Wet veiligheidsonderzoeken

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2011. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2015.
Geldend van 01-09-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-09-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2002 Wijziging 14-09-2001 Stb. 2001, 419 27648 27-11-2001 Stb. 2001, 586
01-01-2001 Wijziging 22-06-2000 Stb. 2000, 284 26960 28-07-2000 Stb. 2000, 336
01-02-1997 Nieuwe-regeling 10-10-1996 Stb. 1996, 525 24023 14-01-1997 Stb. 1997, 24
Naar boven