Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Geraadpleegd op 26-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 22-02-2021.
Geldend van 22-02-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Algemene Zaken
Afkorting Wbbbg
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0007982
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit ex art. 13, vierde lid, Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Besluit ex art. 13, vierde lid, Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
    Artikelen: 1, 2, 3
  2. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
    Bijlagen: A, B
  3. Oorlogswet voor Nederland
    Artikel: 7

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 22-02-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Nieuwe-regeling 03-04-1996 Stb. 1996, 367 23789
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 476 34159
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 715 31758
Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 367 23789
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 22-02-2021 Stb. 2021, 86
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 22-01-2021 Stb. 2021, 24
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-05-1997 Nieuwe-regeling 03-04-1996 Stb. 1996, 367 23789 23-04-1997 Stb. 1997, 172
Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 367 23789 23-04-1997 Stb. 1997, 172
01-09-1996 Nieuwe-regeling 03-04-1996 Stb. 1996, 367 23789 03-04-1996 Stb. 1996, 367
Naar boven