Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet geneesmiddelenprijzen

Geraadpleegd op 26-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 29-03-1996.
Geldend van 29-03-1996 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk GMV961080
Identificatienummer BWBR0007959
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 29-03-1996

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
29-03-1996 Nieuwe-regeling 25-03-1996 Stcrt. 1996, 62 GMV961080 25-03-1996 Stcrt. 1996, 62
Naar boven