Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 29-03-1996.
Geldend van 29-03-1996 t/m 20-12-2007

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 29-03-1996

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 29-03-1996)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-12-2019 Wijziging 06-12-2019 Stcrt. 2019, 69191 1568897-194198-WJZ 10-12-2019 Stb. 2019, 480 Inwtr. 1
03-03-2011 Wijziging 21-02-2011 Stcrt. 2011, 3559 GMT-VDG 3050840 21-02-2011 Stcrt. 2011, 3559
21-12-2007 Wijziging 11-12-2007 Stcrt. 2007, 246 GMT/VDG2815914 11-12-2007 Stcrt. 2007, 246 Inwtr. 2
29-03-1996 Nieuwe-regeling 25-03-1996 Stcrt. 1996, 62 GMV961351 25-03-1996 Stcrt. 1996, 62

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet geneesmiddelenprijzen (aanpassing referentielanden) in werking treedt.1)
  2. De Dictionary of Medicines and Devices zal voor het eerst worden gebruikt bij de vaststelling van de maximumprijzen per 1 april 2008.2)

Annuleren

Naar boven