Winkeltijdenwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2013. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0007952
Rechtsgebied Financieel en economisch recht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Arbeidsomstandighedenbesluit
 2. Besluit bijzondere spoorwegen
 3. Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing handhaving winkeltijdenwet
 2. Richtlijn voor strafvordering Winkeltijdenwet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing handhaving winkeltijdenwet
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.51
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 5. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zondagswet 1945–
 8. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 9. Richtlijn voor strafvordering Winkeltijdenwet
  Tekst: tekst
 10. Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
  Artikel: 1
 11. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 11-06-2013 Stb. 2013, 217 32412
Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 376 35522 14-10-2021 Stb. 2021, 482
Wijziging 11-06-2013 Stb. 2013, 217 32412 11-06-2013 Stb. 2013, 218
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 25-11-2010 Stb. 2010, 796 31728 14-12-2010 Stb. 2010, 825
Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
14-05-1997 Wijziging 17-04-1997 Stb. 1997, 192 24614 17-04-1997 Stb. 1997, 192
01-06-1996 Nieuwe-regeling 21-03-1996 Stb. 1996, 182 24226 27-03-1996 Stb. 1996, 208
Naar boven