Winkeltijdenwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2013. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 11-06-2013 Stb. 2013, 217 32412 Alg. 1
01-01-2022 Nieuw 14-07-2021 Stb. 2021, 376 35522 14-10-2021 Stb. 2021, 482
01-01-2013 Vervallen 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 2
01-01-2011 Wijziging 25-11-2010 Stb. 2010, 796 31728 14-12-2010 Stb. 2010, 825 Alg. 3
01-06-1996 Nieuwe-regeling 21-03-1996 Stb. 1996, 182 24226 27-03-1996 Stb. 1996, 208

Opmerkingen

  1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. In Stb. 2013/218 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 juli 2013.1)
  2. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Artikel II, tweede lid, van Stb. 2010/796 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
Naar boven